Chúng tôi là

Tuna Coffee
Thứ hai đến Thứ bảy 8:30am - 11:00pm Hotline: 090.635.1080

Chúng tôi đi khắp thế giới để tìm kiếm cà phê tuyệt vời. Trong quá trình đó, chúng tôi phát hiện ra những hạt đậu đặc biệt và hiếm đến nỗi chúng tôi có thể chờ đợi để mang chúng về.

Chúng tôi là

MENU HÔM NAY

Xem menu hôm nay

Khách hàng nói gì