Cà phê pha Việt

150.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
85.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
75.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
150.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
200.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
300.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
66.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột
50.000  35.000 
Cà phê Americano được chọn lọc kỹ lưỡng từ vùng đất đỏ bazan Buôn Mê Thuột